آبی ایرانی

فهرست

    آبی ایرانی رنگی در معماری ایرانی است. آبی ایرانی شامل سه تن رنگی اصلی می‌باشد: آبی ایرانی (آبی روشن متوسط)؛ آبی ایرانی ملایم (متوسط کمی مایل به خاکستری آبی که کمی مایل به نیلی سیر); و یک نوع تیره آبی است که بسیار نزدیک به رنگ وب نیلی سیر است؛ این سایه تیره‌تر از آبی ایرانی است که به عنوان نیلی ایرانی با آبی تیره ایرانی معرفی می‌شود.