هلویی

فهرست

    رنگ هلویی یکی از رنگ های پرطرفدار می باشد که این سال های اخیر بیشتر مورد توجه قرار گرفته است ، هلویی را می توان نزدیک به رنگ مرجانی و گلبهی دانست ، رنگ هلویی مانند تمامی رنگ ها دارای طیف روشن تا تیره می باشد.
    از نظر رنگ شناسی رنگ هلویی یک طیف میان دو رنگ صورتی و نارنجی می باشد ، این رنگ در اکثر فرهنگ ها به عنوان یک رنگ دخترانه – زنانه شناخته می شود ، هلویی یک رنگ گرم می باشد که ترکیب آن با بسیاری از رنگ ها نتیجه مطلوبی میدهد.