نقره‌ای (سیمین)

فهرست

    رنگ نقره ای یکی از رنگ های مثبت است که طیف خاکستری، متالیک و طوسی می باشد. اسم دیگر رنگ نقره ای سیمین است. نقره ای رنگی سرد است که برای توصیف ماه نیز به کار می رود. رنگ نقره ای متالیک و براق یا سیلور یکی از پر کاربرد ترین و محبوب ترین رنگ ها در صنعت خودرو سازی استروانشناسی رنگ نقره ای و ویژگی افرادی که این رنگ را دوست دارند.