ماشی

فهرست

  رنگ گل ماش در نقاشی ساختمان به عنوان یک مادر رنگ که کاربرد فراوانی دارد استفاده میشود.
  رنگ گل ماشی را میتوان هم گروه رنگ خردلی و یا قهوه ای بسیار روشن معرفی کرد.
  شما هیچ نقاش ساختمانی را نمیتوانید پیدا کنید که رنگ گل ماش در تجهیزات خود نداشته باشد
  و این دلیل محکمی بر این است که رنگ گل ماش نقش بسیار پر رنگی در نقاشی ساختمان دارد
  رنگهای استخوانی .کرم. زیتونی. بژ. گلبه ای. نسکافه ای. حنائی. آجری. شکلاتی و ده ها رنگ
  دیگر با ترکیب رنگ گل ماش با رنگهای دیگر ساخته میشوند.