قرمز ایرانی

فهرست

    قرمز ایرانی، قرمز پررنگ همراه با نارنجی است که به طور اختصاصی در کوزه‌گری سنتی کرمانشاه مورد استفاده قرار می‌گیرد. این رنگ برای اولین بار در سال 1895 در زبان انگلیسی قرمز ایرانی نام گرفت. قرمز ایرانی از خاک رس سواحل خلیج فارس که دارای آهن و اکسیدهای آلومینیوم و منیزیم است رنگ گرفته است. این رنگ را ورمیلون مصنوعی (artificial vermillion) نیز می‌نامند.