طلایی (زرین)

فهرست

    رنگ طلایی، رنگی است شیمیایی که از عناصری ساخته می‌شوند که از خود اثر طلایی بر جا می‌گذارد؛ بازتابی نوری که از این رنگ ساطع می‌شود، دارای طیف رنگی متفاوتی است که نمی‌توان جز هیچ‌یک از رنگ‌ها قرار داد. اولین مورد استفاده از این رنگ به سال ۱۳۰۰ میلادی بازمی‌گردد.