صورتی ایرانی

فهرست

    رنگ «صورتی ایرانی»، یک رنگ صورتی مایل به ارغوانی روشن است. رنگ صورتی ایرانی، نام رنگی در جهان است که با نام ایران شناخته می‌شود. این رنگ در صنعت پوشاک شهرت دارد و نخستین بار در سال ۱۹۲۳ در ادبیات انگلیسی استفاده شده‌است.