صدفی

فهرست

    صدفی یک رنگ مایل به سفید است که شبیه برخی از رنگ‌های صورتی کم‌رنگ است که در بسیاری از صدف‌های دریایی رایج است. نخستین استفاده ثبت‌شده از صدف حلزونی یا خرچنگ به‌عنوان نام یک رنگ در انگلیسی در سال ۱۹۲۶ بود. در سال ۱۹۸۷، «صدف دریایی» به‌عنوان یکی از رنگ‌های X11 گنجانده شد.