زیتونی

فهرست

    زیتونی گونه‌ای رنگ سبز مایل به زرد است که معمولاً بر روی پوست زیتون‌ها دیده می‌شود. برای بدست آوردن رنگ زیتونی می بایست اندکی رنگ سیاه به رنگ زرد افزود.در واقع زیتونی همان زرد تیره است.
    در بین بازیگران هند از این رنگ برای کت و شلوار شاهرخ خان به کار برده شده است. در تاریخ ایران از رنگ زیتونی برای لباس نادرشاه افشار استفاده شده است