استخوانی

فهرست

    یکی از ویژگی های مهم رنگ استخوانی، خنثی بودن آن است که به دلیل هماهنگی با تمام تجهیزات و سایر وسایل خانه، مورد استقبال بسیاری از افراد برای رنگ آمیزی دیوارهای خانه قرار گرفته است.