آبی زنگاری

فهرست

    علت نام گذاری این رنگ، زنگار فلز مس می‌باشد، این رنگ بسیار نزدیک به فیروزه ای است اما قدری تیره تر از آن است. در زبان انگلیسی به این رنگ mediumturquoise گفته می‌شود.