سپید

سفید یا سپید رنگی است که ترکیب همهٔ رنگ‌های طیف قابل دیدن است. مکمل این رنگ سیاه است. رنگ سپید مخالف سیاهی و تاریکی است....