یاسی

فهرست

    یاسی رنگ بنفش روشن است. نام آن برگرفته از گل یاس (یاس بنفش) است. این رنگ ترکیبی از رنگ سرد آبی با رنگ صورتی می‌باشد.