مخملی

فهرست

    رنگ مخملی در واقع از الیاف بسیار ظریف و کوچک و سبک تشکیل شده است.
    این الیاف طی فرآیند پاشش توسط دستگاه مخمل پاش روی سطوح مختلف، باعث ایجاد سطحی کاملا مخملین شبیه پارچه های مخمل می شود. رنگ مخملی یا مخمل پاشی تکنیک و محصولی جدید در صنعت رنگ و رنگ آمیزی می باشد و در موارد بسیار متعددی کاربرد دارد.