لاکی

فهرست

    رنگ لاک (لاکی) یک رنگینه مایل به قرمز طبیعی استخراج شده از لاک چوبی است، که یک ترشح از حشره کوکوس لاکا است. رنگ لاک، بخش قابل حل لاک چوبی است و به‌طور عمده از دو جز اصلی مبتنی بر آنتراکینون تشکیل شده‌است: لاکسائیک اسیدهای A,B؛ اجزای کوچکتر و جزئی، لاکسائیک اسیدهای C,D,E,F نیز جدا شده‌اند. اریترولاکسین دیگر جزء رنگ لاک است، اما می‌تواند توسط استخراج اتانول حذف گردد. علاقه‌مندی قابل توجهی در رنگرزی الیاف نساجی با رنگزاهای طبیعی، به خاطر زیست سازگاری با محیط زیست و به دلیل پایین بودن سمیت و واکنش‌های حساسیت زا وجود دارد.