گندمی

فهرست

    گندمی (به انگلیسی: Wheat) رنگی است که رنگ زرد روشن دانه گندم را یادآور می‌شود.

    نخستین استفاده ثبت‌شده از گندمی به عنوان نام رنگ در انگلیسی در سال ۱۷۱۱ بود.