گل ناری

فهرست

    سرخ گلناری نام استفاده‌شده توسط شرکت‌های سازنده، یک سایه از رنگ‌های سرخ شبیه به گل انار یا آب‌نبات سیب است. روش معمول برای تولید یک روکش آب نباتی استفاده از یک لایه پایه فلزی و به دنبال آن یک پوشش رنگی شفاف است. یک لایه شفاف نهایی درخشانی بیشتری را اضافه می‌کند.

    واژۀ «گلنار» کوتاه‌شدۀ «گل انار» است ک در شعرهای کهن پارسی به‌ویژه فردوسی زیاد به کار رفته است.