کَهَر

فهرست

    کَهَر به رنگ «قهوه‌ای-سرخ» یا قهوه‌ای مسی اسب گفته می‌شود. رنگ موی یال و دم اسب کهر تیره‌تر از رنگ بدنش است. رنگ اسب قهوه‌ای روشن‌تر را که رنگدانه سیاه ندارد و یال و دم همرنگ بدن است، کرنگ می‌نامند.