کتانی

فهرست

    رنگ کتانی یک رنگ خاکستری مایل به زرد کم‌رنگ است که به رنگ کاه یا کتان ریسی نشده نزدیک است. نخستین استفاده ثبت‌شده از رنگ کتانی به عنوان نام رنگ در انگلیسی در سال ۱۹۱۵ بود.