کبود

فهرست

    کبود (به لاتین: glaucus) برای توصیف ظاهر خاکستری کم‌رنگ یا سبز مایل به آبی سطح برخی از گیاهان و همچنین در نام پرندگان، مانند کاکایی کبود (Larus hyperboreus)، کاکایی بال کبود (Larus glaucescens)، مکاوی کبود (Anodorhynchus glaucus) و فرخنده کبود (Traupis glaucocolpa). اصطلاح glaucous همچنین ازنظر گیاه‌شناسی به‌عنوان یک صفت به معنای «پوشیده‌شده با پوشش یا شکوفه مومی مایل به خاکستری، آبی یا سفید است که به‌راحتی ساییده می‌شود» (مانند برگ‌های کبود) استفاده می‌شود. نخستین استفاده ثبت‌شده از glaucous به‌عنوان یک نام رنگ در انگلیسی در سال ۱۶۷۱ بود.

    رنگ ازرق يا کبود، يکي ديگر از رنگهايي است که در قرآن کريم از آن ياد شده است. اين رنگ، منفورترينِ رنگها در نزد عرب محسوب ميشود؛ مخصوصاً اگر رنگِ چشم، کبود باشد؛ زيرا اعراب به دشمن خود ميگويند: أَزرَقُ العين يعني چشم کبود .