کاهی

فهرست

    کاهی یک تُن رنگ‌پریده از رنگ زرد است. رنگ کاهی از کلمه لاتین stramineus با همین معنی اغلب در توصیف طبیعت استفاده می‌شود. نخستین استفاده ثبت‌شده از کاهی به‌ عنوان نام یک رنگ در انگلیسی در ۱۵۸۹ بود.