کاهگلی

فهرست

    رنگ کاهگل یک محصول آکریلیکی است که با استفاده از مواد درجه یک و نیز رزین پیور آکرولیک جهت استفاده در نما ساخته شده است.این رنگ بصورت کاهگل همراه با کاه می تواند اجرا شود و مقاومت بسیار خوبی در مقابل uv دارد.این رنگ در مقابل شرایط جوی بسیار مقاوم می باشد.