کاراملی

فهرست

    کاراملی طیفی گرم و شیرین با رنگ زردی متمایل به قهوه ای. هنگامی که رنگ کاراملی با بلوند ترکیب می شود، سایه های قهوه ای- طلایی فوق العاده ای به دست می آید که می تواند تداعی کننده زیبایی باریکه های طلایی نور خورشید باشد.