سرمه‌ای

فهرست

    رنگ سورمه ای یکی از رنگ های حساس چاپ می باشد که در صورت استفاده اشتباه از کدهای رنگی، خروجی چاپ مطلوبی را شاهد نخواهید بود. تمایل رنگ سورمه ای به رنگ های بنفش، آبی نفتی و مشکی زیاد است.