سرخ آتشی

فهرست

  قرمز آتشین نماد عشق، قدرت، جنگ، هیجان و تلاش می‌باشد. افرادی که به این رنگ علاقه دارند معمولا دارای ویژگی های شخصیت زیر هستند:
  فعال و پرتلاش
  برونگرا و زودجوش
  علاقه مند به انجام کار های غیر عادی
  جاه طلب
  اگر عصبانی شوند شدت عصبانیت آنها زیاد خواهد بود