سدری

فهرست

    این رنگ به خصوص برای پارچه های مخمل مناسب است و جلوه خاصی را به وجود می آورد اما برای رنگ آمیزی یک دیوار خاص چه در نشیمن و چه در اتاق خواب نیز بسیار ایده آل خواهد بود. ترکیب سبز سدری و قهوه ای از جذاب ترین و شیک ترین ترکیب رنگی های سبز است. در عین حال که یک دکوراسیون با طراوت را ایجاد می نماید، شیک و خاص بودن را نیز به دنبال خود دارد. معمولا در استفاده از این ترکیب سبز سدری برای پارچه ها و رنگ آمیزی دیوار و قهوه ای در نقش وسایل چوبی ظاهر می شوند.