روناسی

فهرست

    روناس Rubia tinctorum نام یک گیاه است که منطقه غرب آسیا، شمال آفریقا و مناطق مدیترانه ای اروپا میروید.

    روناس از گذشته های دور به عنوان ماده رنگی کاربرد داشته است. ریشه روناس دارای ماده‌ای رنگی به نام جوهر روناس است که برای رنگرزی بکار می‌رفت ولی پس از آنکه توانستند این ماده را به روش شیمیایی تهیه کنند کشت آن برای تهیه آلیزارین متوقف گردید.
    همانطور که گفتیم این رنگ در واقع رنگ جوهر روناس Alizarin می‌باشد. برای توصیف این رنگ میتوان گفت نوعی قرمز است که مقدار کمی قهوه ای در آن وجود دارد. البته باید توجه داشت قرمز روناسی هم مانند همه ی رنگ ها دارای طیف تیره تا روشن است.