خردلی

فهرست

    خردلی (انگلیسی: Mustard) از پرده‌های رنگ زرد است.