طوسی

فهرست

    رنگ طوسی نوعی از رنگ خاکستری است که ترکیبی از رنگ آبی را در خود دارد و دارای تنالیته های مختلفی مثل طوسی طبیعی، طوسی سربی، لجنی، طوسی مایل به بنفش، دودی و نقره ای است. در این مقاله با طیف های رنگ طوسی، بهترین ترکیب رنگ با طوسی و همچنین فرق رنگ طوسی و خاکستری آشنا خواهید شد.