تمشکی

فهرست

    تمشکی رنگی شبیه رنگ تمشک است. نخستین استفاده ثبت‌شده از تمشکی به عنوان یک نام رنگ در انگلیسی در سال ۱۸۹۲ بود.