بلوطی

فهرست

    بلوطی یا شاه بلوطی رنگی است، سایه مایل به سرخ متوسط قهوه‌ای (در سمت چپ نشان داده می‌شود) و نام آن برگرفته از میوۀ درخت شاه‌بلوط است. نام جایگزین برای این رنگ badious است. قرمز هندی رنگی مشابه اما جدا و متمایز از شاه بلوطی است. شاه‌بلوطی نیز یک رنگ مازویی بسیار تیره است که تقریباً قهوه‌ای به نظر می‌رسد.