آلبالویی

فهرست

    آلبالویی رنگ قرمز بسیار تیره و هم‌رنگ میوهٔ رسیدهٔ آلبالو است. با لاک و الکل بعضی محصولات چوبی (معمولاً مبلمان) را به این رنگ درمی‌آورند.