آبی درباری

فهرست

    آبی درباری رنگی روشن تر از سرمه ای است که جذابیت بسیار زیادی دارد. این رنگ در گروه رنگ های سرد قرار می‌گیرد. این رنگ مانند تمامی رنگ های خانواده آبی آرامش بخش از دسته رنگ های سرد محسوب میشود و رنگ گرم و مکمل آن زرد یا نارنجی یا قرمز می باشد .