آبی بنفش

فهرست

    بنفش آبی از آن دست رنگ هایی است که دارای کمی تناژ قرمزی هم می باشد. یعنی از رنگ قرمز هم در آن استفاده شده است. پس می توانید لباس هایی با رنگ قرمز را هم با این رنگ ست کرده و یک استایل متفاوت را شکل دهید. این رنگ در گروه رنگ های ثانویه قرار داشته و از ترکیب رنگ قرمز و آبی به دست آمده است.